Kanalizacja

Kanalizacja jest to system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). Dostarczamy szanownym klientom, potrzebne materiały do budowy infrastruktury kanalizacyjnej w postaci wysokiej jakości rur, kolan, studzienek rewizyjnych, a nawet przydomowych oczyszczalni ścieków, w przystępnych cenach.